Āra darbi

Māju un ēku celtniecība no pamatiem līdz pabeigtiem projektiem.

Iekšdarbi

Ēku rekosntrukciju apdares, krāsošanas un visu veidu komunikāciju montāžu.

Apsaimniekošana

Sadarbībā ar koperatīviem, biedrībām un apsaimniekotājiem veicam ēku tehnisko uzturēšanu.

Check out what clients say


  • Iekārtu un inventāra noma             
  • Inertu materiālu Izcenojums
  • Iekārtu un inventāra nomas noteikumi / garantija
Iekārtu un inventāra noma             

Nomas izmaksu izcenojumi norādīti bez PVN, kā arī tehnikas piegādes izmaksas aprēķinātas Liepājas robežās. Piegādei ārpus Liepājas robežas par katru kilometru klāt tiek aprēķināts 1.00 Eur + PVN

Kravas 4x4 ar tiltu bloķiem pašizgāzējs ar Greifa kausu,

4.5t strēle 9.5) – Noma+ceļš ieskaitot h.

27 Eur

Piekabe 1.5 t ar kravas kasti Tents (l=3.45 x s=1.5 x h=1.8) noma 24 h.

25 Eur


Universālā traktortehnika Komatsu WB97S + ceļš ieskaitot h.

29 Eur


Traktortehnika ar dakšām Kravu - materiālu izkraušana gab.

115 Eur

Lielā Vibroplate ar reversu (332. kg) Noma + (Piegāde 35 Eur) 24 st.

30 Eur

Mazās Vibroplate (95 kg.) Noma + (Piegāde 15 Eur) 24 st.

20 Eur

HILTI Lāzera noma ieskaitot lineālu triskāju un pīkstuli 24 h.

70 Eur

Asphalt and concrete cutter (push with water supply) Rent + (Disc 1mm = 7 Eur) 24 h.

30 Eur

PARKETA slīpējamais Noma 24 st.

15 Eur +

15 Eur Piegāde

DEWALT Flīžgriezis Lielām flīzēm (0.60m) Noma 24 st.

15 Eur +

15 Eur Piegāde

KOMPRESOR-bezeļas

Noma (10.bar-120l/m) smagums: 16 kg 24 st.

12 Eur

Alumīnija tornis ar riteņiem (0.60*2.00*4.00) Zem kājām 4m (Dalāms 2. daļas 2m un 2m). Vienas daļas 24 h.

12 Eur

Fasādes SASTATNES LEIHER (3m*2m)

Noma 30 kalendārās dienas 1 m2 = 1.65 Eur +(Piegāde ar iekraušanu un izkraušanu 50Eur)

(Savākšana ar iekraušanu 50Eur)

HILTI vidējais ar kaltes komplektu perferātors 1100W Noma 24 st.

18 Eur

MAKITA- atskaldāmais ar kaltes komplektu. Noma 24 h.

22 Eur

Inertu materiālu Izcenojums

UNIVERSERVISS NOMA

Iekārtu un inventāra nomas noteikumi / garantija

Cenu politika un garantijas nolikums


Visas cenas tehnikas nomai ir uzrādītas, rēķinot dienas maksimālo lietošanas laiku - 8 stundas. Pēc pieprasījuma mēs veicam iznomātās tehnikas un ierīces maksas piegādi.

Par nomāšanas perioda sākumu uzskatāms laiks, kad iekārta tiek izsniegta vai attiecīgi piegādāta, un beidzas, kad tā ir nogādāta atpakaļ mūsu noliktavā vai attiecīgi atrunātā piegādes vietā. Nomas laikā nodarītos materiālos zaudējumus trešajai personai, ekspluatējot nomas tehniku, sedz nomnieks pilnā apjomā. Zaudējumus tehnikas/iekārtas zādzības vai bojājuma gadījumā nomnieks apmaksā par labu iznomātājam pilnā apjomā pēc iznomātāja noteiktās cenas. Nomnieks ir materiāli atbildīgs par nomā saņemtās tehnikas/iekārtas visiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies nomnieka vainas dēļ, izņemot inventāra dabisko nolietojumu.

Tehnika / iekārta pēc pieprasījuma tiks piegādāta ar degvielu. Tehnika nomniekam tiek nodota labā vispārējā tehniskajā stāvoklī. Nomnieks apņemas pēc nomas termiņa beigām atgriezt iznomātājam tehniku/iekārtu tīru un visādā ziņā tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika saņemta. Par netīru, notraipītu tehniku/ierīci, kas atgrieztas iznomātājam, piestādām rēķinu par tīrīšanu un mazgāšanu.

Mēs paturam tiesības piegādāt Jums citu ražotāju tehniku/ierīci ar atbilstošu jaudu, ja attiecīgi norādītā ierīce nav pieejama.

lvLV